Rozdzielnice niskiego napięcia

Rozdzielnice niskiego napięcia

Rozdzielnice niskiego napięcia to część systemu elektroenergetycznego służącego do dostarczania energii elektrycznej o parametrach które zapewnią popraną pracę urządzeń. Rozdzielnica to zespół urządzeń elektrycznych składających się z aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej oraz sygnalizacyjnej. Przeznaczeniem jest rozdział energii elektrycznej, a także łączenia oraz zabezpieczania obwodów zasilających i odbiorczych. Obecnie rozdzielnie są stosowanie we wszystkich gałęziach gospodarki od mikro zakładów po duże zakłady przemysłowe. Jesteśmy w stanie z wykorzystanej odpowiednich materiałów zbudować każdy typ rozdzielni na niskim napięciu dla zakresu prądów nawet 3200A.

Firma ELBOX S.C. zajmuje się produkcją rozdzielnic niskiego napięcia stosowanych w budownictwie, przemyśle, w sektorze mieszkaniowym, czy w budynkach użyteczności publicznej. Produkowane przez nas rozdzielnie elektryczne są wykonywane na podstawie otrzymanej od Klienta dokumentacji technicznej. Nasz rozdzielnice stosowane są w systemach rozdziału energii elektrycznej, jak i w zasilaniu pojedynczych urządzeń. Nasz zakres produkcji ogranicza się do zastosowań wnętrzowych.

Rozdzielnice niskiego napięcia – oferowane rozwiązania

Rozdzielnica główna – stanowią podstawową jednostkę zasilającą, zabezpieczająco-pomiarową. Rozdzielnia ta posiada urządzenia zabezpieczające główne linie kablowe obiektu na jakim jest zastosowana. Do rozdzielni głównej podpinane są rozdzielnice oddziałowe, mieszkaniowe a także pojedyncze maszyny mające zabudowane rozdzielnice sterujące ich pracą.

Rozdzielnica dystrybucyjna – są to rozdzielnie zasilane z odpływów z rozdzielni głównej. Typowym zastosowanie jest bezpośrednie dostarczenie energii urządzeniom elektroenergetycznym danego obiektu.
Nasza firma produkuje rozdzielnice elektryczne przy zachowaniu atrakcyjnej ceny i wysokiej jakości produktu spełniając przepisy wymagane dla rozdzielnic NN. Każda rozdzielnia elektryczna przechodzi badania potwierdzone deklaracją zgodności oraz protokołem z wykonanych badań.

Rozdzielnica mieszkaniowa – jest to rozdzielnia której głównym wyposażeniem są liczniki energii elektrycznej służące do pomiaru zużytego prądu przez gospodarstwo domowe. Najczęściej tego typu rozdzielnice montowane są na klatkach schodowych budynków mieszkalnych. W skład takiej rozdzielni wchodzi także główne zabezpieczenie oraz zabezpieczenia indywidualne dla każdego gospodarstwa domowego w zależności od mocy zamówionej.

Rozdzielnice budowlana – są to układy do tymczasowego zasilania placu budowy, wyposażone w układ pomiarowy oraz szereg zabezpieczeń dla tymczasowych odbiorów.

Zapraszamy do współpracy!!