Serwis baterii kondensatorów

Serwis baterii kondensatorów

Serwis baterii kondensatorów jest nieodzownym elementem zabiegów eksploatacyjnych z zakładzie, który takie urządzenia eksploatuje. Bateria kondensatorów jest urządzeniem którego głównym zadaniem jest optymalizacja zużycia energii biernej w sieciach średniego i niskiego napięcia. Układ kompensacyjny odpowiada za utrzymanie i nie przekraczanie zadanej wartości tg FI, dzięki czemu następuje redukcja opłat za moc bierną. Zastosowanie takiego układu to nie tylko korzyści w postaci redukcji opłat za moc bierną, ale także odciążenie transformatorów, czy kilu procentowe zmniejszenie poboru mocy czynnej.

Oferta na serwis baterii kondensatorów

Każda bateria kondensatorów wymaga przeglądów, szczególnie gdy dodatkowo mamy w sieci wyższe harmoniczne. Długotrwała praca baterii kondensator bez należnych zabezpieczeń (przed wpływem wyższych harmonicznych, skutków zwarć czy temperatury) skraca jej żywotność. Utrata przez kondensatory mocy znamionowej, skutkuje spadkiem wydajności układu oraz odbija się na opłatach za energię.

Regularny serwis baterii kondensatorów wpływa na jej bezawaryjną pracę oraz przekłada się na realne oszczędności finansowe.

W przypadku gdy zabudowany układ kompensacji mocy biernej zaczyna niedomagać, lub jego praca budzi zastrzeżenia proponujemy wykonanie przeglądu baterii. W przypadku gdy przegląd ujawni uszkodzenia jesteśmy w stanie je usunąć i dokonać poprawnej regulacji baterii tak by uzyskać jak największą jej skuteczność.

W ramach serwisu baterii kondensatorów wykonujemy następujące czynności:

 1. pomiar sieci z pracująca baterią i bez niej
 2. pomiary kondensatorów
 3. sprawdzenie styczników i zabezpieczeń
 4. sprawdzenie nastaw regulatora
 5. usunięcie błędów i alarmów
 6. sprawdzenie poprawności podłączenia baterii kondensatorów
 7. sprawdzenie połączeń elektrycznych
 8. korekty nastaw regulatora (o ile będą wymagane)
 9. sprawdzenie wentylacji szaf

Pomiary sieci które zostaną wykonane zostaną przesłane Klientowi w formie Raportu z Audytu w formie elektronicznej. W skład takiego raportu wchodzą następujące pomiary:

 1. pomiar mocy czynnej i biernej
 2. pomiar prądu i napięcia
 3. pomiar zawartości wyższych harmonicznych w prądzie THD I
 4. pomiar zawartości wyższych harmonicznych w napięciu THD U
 5. pomiar współczynnika tg Fi (w czasie trwania pomiaru)
 6. wykres udziału wyższych harmonicznych w %

Pomiary stanu pracy baterii wykonywane są certyfikowanym przyrządem pomiarowym firmy SONEL typ PQM701 posiadającym świadectwo wzorcowania o numerze 970011. Przyrząd spełnia następujące normy: PN-EN 61000, PN-EN 50160, PN-EN 61010-1.

Po wykonaniu przeglądu Klient otrzymuje raport oraz w przypadku niedomagań lub uszkodzeń kosztorys naprawy baterii kondensatorów.